Słownik inwektyw: dziwka i dzwoniec

Przed Wami kolejny wpis w ramach etymologicznego słownika inwektywa i określeń negatywnych. W dzisiejszym odcinku zajmę się dziwką i dzwońcem.

Dziwka, dziwkarz

Dziwa, dziwka, dziewa, dziewka, dziewica, dziewczyna, dziewczę, dziewoja – pierwotne znaczenie tych wszystkich określeń to – jak łatwo się domyślić – kobieta. Te słowa były kiedyś zupełnie neutralne.
Praindoeuropejski rdzeń *dhei, oględnie rzecz biorąc, jest związany z karmieniem piersią, a dosłownie oznacza… dojenie (no, niestety, tak mówią słowniki). A tak przy okazji – wyraz „dzieci” również ma ten rdzeń, więc wychodzi na to, że dziecko doi.
Dziewką, dziéwką (czyli dziwką) nazywano każdą dziewczynę, w tym córkę (XVI wiek); potem każdą niezamężną sługę, prostą dziewczynę z ludu (XVIII wiek); aż w końcu – kobietę rozwiązłą (XIX wiek), zdradzającą stałego partnera lub zmieniającą partnerów seksualnych. Stąd też dziwkarz – pogardliwe określenie mężczyzny często zmieniającego partnerki lub korzystającego z usług prostytutek.
Jak więc widzimy, dziewica i dziewka kiedyś były synonimami, a teraz stały się antonimami. A tak przy okazji zmienności języka – kiedyś obraźliwe było nazwanie kogoś kobietą (kob – chlew).

Przykład użycia:
usłużna wyszukiwarka pokazuje, że to prastare słowo pojawia się w wielu tekstach: w piosenkach, filmach, w rozważaniach ontologicznych, w kampaniach społecznych, a nawet na „romantycznych” koszulkach.

Dzwoniec

Może się kojarzyć przede wszystkim z dzwonnicą i dzwonem, ale jeśli poszperać głębiej, okazuje się, że to nazwa takiego ptaszka. Zapewne wzięło się od tego, że dźwięk przezeń wydawany skojarzył z dzwonkiem.
Słowem tym rubasznie i żartobliwie określa się mężczyznę, raczej z sympatią. Internetowe fora podają, że niektórzy zwracają się tak do psa, syna, wnuczka… Janek Kos ponoć mówił tak do Szarika z „Czterech pancernych”. Ja usłyszałam to określenie z ust nestora rodu w polskiej telenoweli. Zamiast rzucić „rozrabiaką”, „chuliganem”, „hultajem”, „nicponiem”, Lucjan Mostowiak powiedział: „Ty dzwońcu!”.

Przykład użycia:
„Jaskier, ty dzwońcu!” (cytat z Wiedźmina).

***

Źródła:
Słownik polszczyzny potocznej, Słownik języka polskiego,
słowniki etymologiczne: Brücknera, Borysia, Długosz-Kurczabowej.
Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 2 (D-K).

Słownik inwektyw powraca! Dusigrosz, dyletant, dziad i dziwak

Wiem, wiem, dawno nie było słownika. Ale już wraca, powoli otrzepując się z kurzu. Kończymy hasła rozpoczynające się na literę D. Dziś dusigrosz, dyletant, dziad i dziwak.

Dusigrosz

Dusigrosz, jak wiadomo, jest synonimem skąpca, sknery, człowieka chciwego na pieniądze, żałującego, gdy ma wydać jakąś kwotę na siebie lubi nnych.

Słowniki etymologiczne w sprawie dusigrosza są – nomen omen – bardzo oszczędne w słowach, pewnie dlatego, że sprawa jest dość oczywista – ktoś dusi grosz w kieszeni, zaciska mocno pięść na pieniądzach, nie pozwala im oddychać. Nie jest skory do wydawania pieniędzy w ogóle – ani na siebie, ani tym bardziej na innych.

Przykład użycia:

"Centuś, sknerus i dusigrosz", czyli pełna emocji wypowiedź żony (internetowe wynurzenia są w ogóle ciekawym zjawiskiem socjologiczno-lingwistycznym).

Dyletant

Teoretycznie jest to dość łagodna inwektywa, ale w określonym kontekście może zaboleć. Zwłaszcza, jeśli ktoś chce być poważnie traktowany i uchodzić za znawcę i wyrobionego odbiorcę sztuki, a tymczasem zostanie nazwany amatorem.

Kopaliński podaje, że dyletant (od wł. dilletante) to właśnie amator, miłośnik sztuki, zajmujący się nią z amatorstwa, niezawodowo, niekiedy powierzchownie; laik o rozlicznych zainteresowaniach. Zna się trochę na wszystkim, ale na niczym dokładnie i do końca. Aspiruje do miana człowieka renesansu, ale jeszcze mu daleko.

Etymologia wiedzie nas ku łacinie: włoskie dillettare – lubować się pochodzi z łacińskiego delectare – nęcić, oczarować, zachwycać. Stąd też delicje.

Przykład użycia:

burzliwa dyskusja, w której padają słowa: „Ty architektoniczny dyletancie!

Dziad, dziadyga

Dziad i jego dziedzictwo

Mamy w polszczyźnie takie pary: dziad i baba, dziadek i babka, dziadziuś i babcia. Wbrew pozorom dziad niekoniecznie oznaczał ojca ojca lub matki. Mógł to być także stryj (ros. diadia). I otóż okazuje się, że spadek po dziadzie, czyli np. grunty, zagrodę, obejście i własność, zwano dziedziną – a stąd już blisko do dziedzica (potomka dziada), dziedziczki, dziedzictwa i generalnie dziedziczenia. Z kolei to, co przechodziło z ojca na potomków, zwano ojcowizną (ojczyzną).

Określenie „dziedzic” oznaczało później właściciela dóbr ziemskich, a obok „dziedziny” funkcjonowało też słowo „dziadowizna”. Zachęcające.

Skąd ten dziad?

Jest to wyraz ogólnosłowiański, podobnie jak inne z zakresu terminologii rodzinnej (mama, tata, baba, ciocia itd.). Językoznawcy już dawno orzekli, że taka podwojona dźwiękonaśladowcza sylaba jest przejęta z mowy dziecka i jest wspólna co najmniej dla języków słowiańskich. A i pewnie nie tylko.

Ale wróćmy do dziada. Zrekonstruowana prasłowiańska forma to *dědъ (w środku miękkie e, na końcu jer twardy, który wymawiano trochę jak bardzo krótkie y). Pierwotnie oznaczało to człowieka starego, zajmującego honorowe miejsce w rodzinie, a następnie ojca matki lub ojca.

Dawne znaczenie zachowało się w zwrotach:
z dziada pradziada,
dziad po mieczu,
nasi dziadowie.

Znaczeniowo blisko (a jednocześnie daleko) od dziada do dziedzica…

Być dziadem i pójść na dziady

Podsumowując, „dziad” to inaczej przodek. Ale inwektywa wzięła się z innego znaczenia – dziadem nazywano także starca, żebraka. Określenie „pójść na dziady” oznacza ni mniej ni więcej, tylko żebrać. Obserwujemy tutaj stopniową utratę znaczenia i poszanowania – od szanowanego przodka rodziny do żebraka.

Takie to smutne losy wyrazu, a podejrzewam, że wzięło się to z życia – nie treba czytać całych „Chłopów”, wystarczy jeden rozdział, by wiedzieć, co się działo ze starymi ludźmi, którzy już nie mogli pracować w polu.

Żebrzący dziad zakorzenił się w kulturze. Można poczytać o dziadach wędrownych, kalwaryjskich albo posłuchać pieśni dziadowskich.

Nie tylko stary żebrak…

Inne znaczenia to chociażby: dziady – duchy przodków (białoruskie znaczenie spopularyzowane przez jakiegoś poetę), a dziadek – przyrząd do tłuczenia orzechów. O deprecjacji dawnego dumnego miana świadczy też to, że „dziady” mówi się na szczególnie „czepliwe” rośliny (owoce i krzaki jeżyn, kwiaty łopianu). Kiedy mówimy, że ktoś uczepił się jak rzep psiego ogona, to ten rzep nazywany jest też dziadem. Na własne uszy słyszałam.

Dziad kreatywnie

Kreatywność słowotwórcza Polaków zawsze mnie urzeka. Zwłaszcza, że mamy do czynienia z wyrazami ekspresywnymi, wyrażającymi uczucia, stosunek do kogoś.

Jest dziadzia, dziadzio, dziadunio, dziaduś, dziadziuś, dziadulo, dziadunio, dziadolo; ale z drugiej strony jest też dziadyga i dziadzisko.

Jest dziadówka – tak mówi się pogardliwie o biednej kobiecie, żebrzącej, chodzącej po prośbie.

Są czasowniki: dziadować (chodzić po prośbie) i zdziadzieć (stawać się dziadem).

Jest też „dziadostwo” – w XIX wieku mówiono tak o żebrakach, ludziach stojących nisko w hierarchii społecznej.Formant -stwo świadczy o tym, że nazwa dotyczy grupy ludzi. Teraz określenie „ale dziadostwo!” dotyczy raczej jakiejś nietrwałej rzeczy.

Nie można również zapomnieć o frazeologizmie „stary dziad”, wierszyku „Siała baba mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział…” itd., a także o powiedzeniach „Gadał dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu” czy „Gadu, gadu, stary dziadu!” Tę ostatnią frazę szczegółowo opisuje Bralczyk: „dziada się tu nie tylko ucisza, lecz do tego wielorako lekceważy. Samo mówienie do dziada, że dziad, jest mało kurtuazyjne. A tu jeszcze odmienia się tym gorszym, wschodnim wołaczem dziadu. Tak się dziada pozbywamy. Spieprzaj dziadu. Choć, jak pomyśleć, to dziadzie nie jest takie znowu lepsze”.

Przykład użycia:

Wszystkim zapewne przychodzi na myśl sławetne „Spieprzaj, dziadu”!

Ale mogę dodać też dramatyczne wyznanie kobiety: „Syn mojej siostry udaje pana, a w głębi duszy to dziad!” http://f.kafeteria.pl/temat/f4/syn-mojej-siostry-udaje-pana-a-w-glebi-duszy-to-dziad-jeszcze-mam-brata-idiote-p_4736590

Ps. A tak dla ciekawskich – ciocia pochodzi od greckiego téthe (babka) i tethis (ciotka), a potem prasłowiańskiego teta, o czym pisałam tutaj.

Dziwak, dziwoląg

Oczywiste, że te słowa pochodzą od określenia, że ktoś jest dziwny. Ale to, że ktoś jest dziwny, nie oznaczało od razu czegoś negatywnego. Kiedyś ktoś dziwny był raczej godzien podziwu.

Cofnijmy się nieco w czasie. Słowo dziwak pochodzi z 1500 roku, ale „dziwić się” jest prasłowem, czyli występował w języku prasłowiańskim (cerk. diw i diwo, diwiti sę), i oznaczał „patrzeć”, stąd czeskie diwadlo – teatr. Wywodzi się od cząstki diw-, czyli jaśnieć, która łączyła się znaczeniowo z nazwami bogów (lit. diewas, ind. dēwa, łac. deus – bóg i divus – boski). Nic, co mogłoby wzbudzać śmiech czy drwinę.

Dawniej „dziwny” to raczej osobliwy, niezwykły, cudowny, godny widzenia, podziwu; budzący podziw, zdziwienie, zadziwiający.
Obecnie mamy całą masę tzw. derywatów, czyli określeń pochodnych od słowa „dziwny”: dziwić, dziwować się, dziwaczyć, dziwaczeć, wydziwiać, podziwiać; dziwaczny; dziwak, dziwoląg (ktoś, kto ulągł, czyli urodził się dziwny), dziwaczka; dziwowisko, dziwactwo, podziw. To wszystko są słowa pokrewne, pochodące od jednego pnia.

Natura ludzka jest osobliwa: coś, co najpierw człowiek podziwiał, teraz uznaje za godne pogardy.

Przykład użycia:

najpierw łagodny, bo kaczka Dziwaczka,

a tutaj ostrzejszy: „Dziwolągi, potwory, monstra…

***

Źródła:

Słownik języka polskiego (wersja papierowa i internetowa) oraz słownik Doroszewskiego,
J. Bralczyk „500 zdań polskich” s. 124,
"Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych" Kopalińskiego,
słowniki etymologiczne: Brücknera, Borysia, Długosz-Kurczabowej.

Słownik inwektyw: dupa, dupek, dupa wołowa

Mam nieodparte wrażenie, że niewiele jest w polszczyźnie wyrazów o tak szerokim zastosowaniu. Przekonałam się o tym, przekopując wiele stron słowników, robiąc furę notatek. Wielokrotnie podchodziłam do tego wpisu i kończę go już kolejny raz. Może tym razem się uda.

Wpis jest kolejną częścią słownika inwektyw. Poprzednie hasła znajdziecie tutaj.

Dupna etymologia

Etymolodzy są zgodni: dupa pochodzi od słowa „dziupla”. Widzicie podobieństwo?

Dupło, dziupło, dupla, dziupla, dupa – to słowa oznaczające wydrążenie, wypróchniałość, dziurę, rysę. W XIII w. dupną mogiłą nazywano wydrążony, próżny, głęboki, niewypełniony grób.

Stąd też nie dziwi, że o drzewach wypróchniałych mówiono: dupne, dupiaste, dupniaste.

O tym, że słowo było całkiem neutralne, świadczą też częste nazwy osobowe, np. nazwisko Dupa czy Dupka, oraz nazwy miejscowości.

Głęboko w jamie…

Czy „dupa” istnieje w innych językach słowiańskich? Tak. Prasłowo *dhoup (czy też *dhoupa) oznaczało tyle co głęboki, a ogólnosłowiańskie doupa to właśnie zagłębienie, jama, dół, nora. Znaczenie słowa poszło w stronę „tyłka” tylko w języku polskim, bułgarskim i serbskim, bo np. czeskie doupnak to dziki gołąb, ukraiński odpowiednik „dupy” oznacza prócz pośladków także tępy koniec jajka, tylną część łodzi i dolną część słupa, a słoweński określa dół, norę, jamę, zagłębienie w ziemi czy jaskinię. Bułgarskie dúpka to otwór, dziura, dół, jama, wnęka.

W XV w. w Polsce zaczęto używać słowa „dupa” jako eufe*mizmu słowa „rzyć” (pośladek, tyłek, anus), ale także (od XVIII w.) jako określenia żeńskich narządów płciowych (cunnus), na równi z tak ciekawymi słowami, jak „kiep”, „pizda”, „picza” (jest sporo frywolnych staropolskich wierszyków nieprzebierających w słowach, których czytanie rumieni co wstydliwsze studentki polonistyki).

Obelżywa strona dupy

Brückner pisze, że słowo to „służy przezwiskom dla niedołęg wszelakich”.

Dupa – mężczyzna

Według wszelkich zapisów słownikowych oraz zgodnie z praktyką językową „dupa” to człowiek niezaradny, ślamazarny, mało energiczny, bezwolny, oferma („jak dziecko dorośnie, powie, że tata był dupa” to przykład ze „Słownika polszczyzny potocznej”).

Dupa wołowa – znaczenie to samo: człowiek do niczego, nie potrafiący nic zrobić; safanduła, fajtłapa, nieudacznik. Być może sformułowanie pochodzi od Rosjanina Wołowa, ale ta historia jest owiana tajemnicą i chyba raczej stanowi mit o „dupie Wołowa”. W każdym razie przyjęło się w języku.

Dupa z uszami – niezdara, niedorajda, maminsynek.

Dupek to człowiek lekceważony lub pogardzany.

Dupek żołędny to karta o niewielkiej wartości (konkretnie walet trefl), stąd taka obelga oznacza kogoś pogardzanego i lekceważonego z powodu swej głupoty czy niezaradności.

Dupol, dupuś, dupowaty – człowiek niezaradny, głupi i naiwny, oferma.

Dupowłaz – ktoś, kto zabiega o czyjeś względy, podlizuje się. W niektórych kręgach zwany brązowym językiem.

Dupeusz – człowiek niezaradny pod względem seksualnym.

Dupoman – człowiek, który ma duże potrzeby seksualne i lubi uprawiać seks.

Dupa – kobieta

Nazwanie kobiety „dupą” ma zupełnie inne znaczenie.

Dupa, dupeczka, dupeńka, dupcia to młoda, atrakcyjna kobieta, zwłaszcza pod względem seksualnym („sprowadzę dupy ze stolicy”, „nie ma co myśleć o dupeczkach”).

Czyjaś dupa – to w niektórych kręgach określenie czyjejś dziewczyny.

Dupodajka – kobieta, która chętnie współżyje z przygodnymi mężczyznami.

Inne określenia

Jak już wspomniałam wyżej, dupa – to wulgarne określenie pośladków („jakbyś się nie kręcił, to masz dupę z tyłu”) albo żeńskiego narządu płciowego („chętnie daje dupy”).

Dupsko – zgrubienie od „dupa”.

Dupiata, dupiasta, dupczasta – o kobiecie szerokiej w biodrach. W zasadzie dupiastym czy dupiatym można nazwać również mężczyznę o szerokich biodrach i dużych pośladkach.

Nogi to inaczej mówiąc „słupy do podpierania dupy”.

Dupa we frazeologii

Słowo „dupa” zadomowiło się we frazeologii polskiej. Oczywiście wszystkie podane przykłady są uznawane za wulgarne, dosadne albo co najmniej lekceważące. Wszystkie także istnieją w języku i są dość często używane. Prawdopodownie znacie ze słyszenia większość z przedstawionych poniżej przykładów.

Stosunki międzyludzkie

Jest wiele określeń, zwrotów, porównań i sformułowań odnoszących się do różnych aspektów życia codziennego i serdecznych stosunków międzyludzkich:

ktoś może kogoś w dupę pocałować, niech ktoś pocałuje kogoś w w dupę – nie można komuś nic zrobić ani zaszkodzić; niech ktoś nie liczy na to, że uzyska od kogoś to, czego chce,

ktoś może coś sobie wsadzić w dupę/do dupy – z niechęcią, lekceważeniem o czymś proponowanym, oferowanym, co nie przedstawia dla kogoś wartości, nie wzbudza zainteresowania,

mieć coś/kogoś (głęboko) w dupie – lekceważyć, nie przejmować się, nie interesować się, zupełnie o coś/kogoś nie dbać, nie liczyć się z kimś/czymś,

niech ktoś się ugryzie w dupę – o kimś, kogo mówiący ignoruje w danym momencie,

niech ktoś się ugryzie w dupę z czymś/kimś – mówiący ignoruje kogoś w danym momencie z powodu kogoś/czegoś,

niech ktoś wsadzi sobie coś w dupę – odmowna reakcja na czyjąś propozycję,

kit/kij komuś w dupę – mówiący ignoruje kogoś, wyrażając swoje niezadowolenie z powodu odmownej reakcji na coś,

coś wisi komuś u/koło dupy – coś kogoś nie obchodzi,

własna/swoja dupa – obiektem zainteresowania mówiącego jest tylko on sam ("interesuje go tylko własna dupa"),

w dupę tam! – nieważne; mówiącego to nie obchodzi,

dać dupy – zrobić coś niewłaściwie, skompromitować się, postąpić bez godności, upodlić się, zdradzić swe ideały dla jakichś korzyści, zeszmacić się,

zabierać się do czegoś od dupy strony – odwrotnie, źle, od końca, nie po kolei,

robić dupę z gęby/z gęby dupę – nie dotrzymać słowa, zaprzeczać temu, co się wcześniej powiedziało,

do dupy/w dupę z czymś/kimś – mówiący oceniając coś lub kogoś bardzo źle, daje do zrozumienia, że nie chce o tym mówić,

ktoś daje dupy – łatwo się poddaje, rezygnując z osiągnięcia celu,

dupa Jasiu/Jaś – nieprawda; mówiący nie wierzy w to, co ktoś powiedział,

ktoś gryzie się w dupę – jest zły na siebie z jakiegoś powodu,

coś ugryzło kogoś w dupę – ktoś jest w złym humorze,

mieć kij w dupie – nie mieć dystansu lub poczucia humoru,

ktoś zmoczył/umoczył dupę – nabawił się kłopotów, stało się coś złego,

na dupie bez szmalu – ktoś stracił wszystkie pieniądze,

chronić czyjąś dupę – chronić kogoś przed kłopotami,

siedzieć komuś/gdzieś jak wrzód na dupie – ktoś jest dla kogoś męczący,

truć komuś dupę – zawracać komuś dupę, przeszkadzać,

zawracać komuś dupę (czymś) – zajmować kogoś czymś, zaprzątać kogoś czymś, niepotrzebnie, przeszkadzać, być natrętnym,

ktoś trzęsie dupą – boi się czegoś,

trzymać się mocno czyjejś dupy – ktoś dobrowolnie podporządkowuje się komuś,

żal dupę ściska – ktoś żałuje czegoś,

coś cieszy dupę – ktoś jest z czegoś bardzo zadowolony,

zalany/pijany w dupę/w trzy/cztery dupy – mocno pijany,

ból dupy – ktoś daje do zrozumienia, że coś go uwiera, przeszkadza mu, nie daje spokoju,

dupnąć – uderzyć, zderzyć się z czymś, huknąć, wybuchnąć, eksplodować; coś uległo uszkodzeniu, rozbiło się,

nogi komuś z dupy powyrywać – pogróżka: mocno zbić,

dostać po dupie/w dupę – zostać zbitym, zwłaszcza po pośladkach,

wziąć kogoś za dupę – zacząć zdecydowanie kierować czyimś postępowaniem, zastosować środki przymusu, wziąć kogoś w ryzy,

nogi komuś z dupy powyrywać – rodzaj pogróżki, zapowiedź dotkliwego ukarania kogoś; groźba, że ktoś zrobi komuś coś złego,

wziąć dupę w troki – odejść skądś, wyruszyć dokądś,

wziąć kogoś za dupę – zastosować środki przymusu, starać się nauczyć dyscypliny,

ktoś daje komuś po dupie/w dupę – ktoś robi coś, by pokazać swoją przewagę nad kimś innym („dał im w dupę tym zakazem”),

coś daje komuś po dupie/w dupę – coś unieszkodliwa kogoś (czasem te definicje słownikowe są bardzo enigmatyczne),

dobierać się komuś do dupy – stara się kogoś unieszkodliwić,

trzymać kogoś za dupę – pilnować kogoś, narzucać dyscyplinę,

kopa komuś w dupę – należy zachować się brutalnie w stosunku do kogoś,

w dupę kogoś! – wezwanie do walki,

niech ktoś zabiera swoją dupę – niech ktoś się wynosi,

w dupę kopany/jebany/pierdolony – obelga wyrażająca negatywny stosunek do kogoś,

niech ktoś idzie w dupę/do dupy z czymś/kimś – mówiący chce, by ktoś przestał mówić o kimś/czymś,

niech ktoś siedzi na dupie – mówiący nie chce, by ktoś zareagował na to, co się dzieje,

włazić, wskakiwać komuś do dupy – schlebiać, nadskakiwać komuś, traktować z przesadną uprzejmością,

całować kogoś w dupę – podlizywać się,

ktoś wchodzi komuś w dupę z poślizgiem/bez mydła – podlizuje się komuś,

ktoś liże komuś dupę – podlizuje się komuś,

robić komuś koło dupy – skrycie działać na czyjąś niekorzyść, obmawiać, psuć komuś opinię,

obrabiać/obsmarować komuś dupę – obmawia kogoś, mówi o kimś źle.

Duperelki

Wśród frazeologizmów zawierających słowo „dupa” jest wiele określeń drugiego człowieka albo jakiejś rzeczy:

komuś brakuje drugiej dupy do srania – ktoś ma zaspokojone wszystkie potrzeby,

ktoś wyżej dupy nie podskoczy – nie jest zdolny zrobić czegoś, co przekracza jego możliwości,

ktoś wyżej sra niż dupę ma – o kimś zarozumiałym, mającym zbyt wysokie mniemanie o sobie,

wygląda jak dupa/pół dupy zza krzaka – wygląda dziwacznie, śmiesznie albo źle,

ktoś ma piórko w dupie – nie potrafi przebywać dłuższy czas w tym samym miejscu,

ktoś ma w dupie robaki – o kimś niespokojnym,

coś jest takie, że można to o dupę/o kant dupy potłuc/rozbić/pobić – złe, marne, do niczego, bez żadnej wartości,

coś, ktoś jest do dupy – złe, marne, nie spełnia oczekiwań, nieudane, do niczego się nienadające, nic niewarte,

do dupy (z czymś, kimś) – o czymś mało wartościowym, nieprzydatnym, do niczego,

o dupie Maryni – mówić o niczym, o błahostkach, głupstwach,

duperela, duperelka – rzeczy mało ważne, nieistotne; drobne przedmioty,

duperele – głupstwa, brednie, niedorzeczności,

jak z koziej dupy trąba – ktoś zupełnie nie nadaje się do tego, o czym mowa,

gdzie psy dupami szczekają – na końcu świata,

dupny – dotyczący czegoś związanego z dupą – dupne figury, sprawy dupne,

jak jasna dupa – bardzo,

(gdzieś, od kogoś) pachnie jak z dupy Kachnie – ktoś brzydko pachnie,

ciemno jak w dupie u Murzyna – bardzo ciemno.

Dupa a lenistwo

Dupa we frazeologii łączy się z lenistwem:

podnieść/ruszyć dupę – wstać, podnieść się, wyruszyć dokądś (ale też: wziąć się za robotę),

ktoś leży do góry dupą – nic nie robi,

ktoś siedzi na dupie – jak wyżej,

ktoś nawet nie raczy ruszyć dupą – jest całkowicie pozbawiony woli działania,

niech ktoś ruszy dupą/dupę – niech zacznie coś robić,

podnieść dupę – wstać.

Dupa a seks

Są także frazeologizmy związane z seksem:

ktoś daje komuś dupy – pozwala na stosunek seksualny/podlizuje się komuś, jest uległy względem kogoś,

ktoś chodzi na dupy – o mężczyźnie, który udaje się gdzieś, by zaspokoić swój popęd seksualny (jaki eufemizm!),

ktoś kręci dupą – kokietuje ruchami bioder i pośladków,

dawać dupy, w dupę ładować, dupczyć – odbywać stosunek seksualny,

ktoś dosiadł czyjejś dupy – o współżyciu seksualnym,

odmawiać komuś dupy – odmówić stosunku,

dupczyć – współżyć seksualnie.

Powiedzenia

Interesujące, że podobne sformułowanie może oznaczać zarówno „tak”, jak i „nie”:

nie ma dupy – komentarz do czyjejś wypowiedzi; z całą pewnością; wyrażenie pewności, że stanie się coś, co mówiący sugeruje,

nie ma dupy we wsi – na pewno nie; to, o czym była mowa, jest niewykonalne.

Dupa występuje także w powiedzeniach.

I Herkules dupa, kiedy ludzi kupa – nie można pokonać znacznie liczniejszego przeciwnika.

Oczy chcą, a dupa nie może – o kimś bardzo łakomym („Zjedz jeszcze trochę – oczy chcą, a dupa nie może…”).

Wszystko kręci się wokół dupy – czyli seks jest źródłem kłopotów, wojen, bogactwa itd.

Nie widziała dupa słońca – to powiedzonko znane w okolicach, z których pochodzę; to taka kpiarska i rubaszna wersja: „Co ty nie powiesz?”.

I oczywiście przekleństwa:

Dupa blada!

Dupa zbita!

Jasna dupa!

Kurza dupa!

W dupę!

W dupę jeża! (dlaczego akurat jeża?)

Zimna dupa!

Ciekawostki

Dupka to pierwsza lub ostatnia kromka chleba.

Dupek, dupek, dupnik – gra w karty oraz jedna z figur (walet).

Papier toaletowy jest także nazywany papierem do dupy.

W gwarze uczniowskiej dupa blada to brzydka dziewczyna, a dupą z uszami nazywa się tchórza.

W „Słowniku gwar przestępczych” wspomniane jest tzw. „granie o dupę” (przegrany staje się homoseksualistą biernym), „dupa” to inaczej odsiadka za pobicie lub zgwałcenie kobiety; „dupak”, „dupek” to szef prokuratury, a „dupniak”, „dupik” to gra więzienna polegająca na biciu w pośladki więźnia z zawiązanymi oczami. Sutener nazywany jest „dupniakiem” lub „przydupnikiem”, zaś sformułowanie „za dupę rąbać”, „na dupnika”, „robić gościa z dupki” oznacza kradzież czegoś z tylnej kieszeni.

Eufemizmy, czyli jak mówić, żeby nie powiedzieć „dupa”

Wśród dość licznych eufemizmów są powszechnie nam znane, np. cztery litery, pupa, siedzenie, kuper, kuperek, tylna część ciała, zadek, tyłek, tył. Z ciekawszych wynotowałam:

ad suas dupas – na swojej dupie, przykład makaronizowania łacińsko-polskiego,

dupencja – żartobliwe nawiązanie do wyrazów pochodzenia obcego o poważnym znaczeniu, np. „magnificencja”,

twarz tylna,

antresola,

dupina (zdrobnienie),

dupło,

pierwsza krzyżowa,

anatomiczna wypukłość,

odwrotna strona,

półłanki,

część ciała, która nie nosi już miana pleców,

gdzie słońce nie dochodzi,

część ciała, która w lecie też jest biała,

miejsce, gdzie zrastają się nogi,

tam, gdzie się zwykle nogą bije,

sempiterna – taki żart szkolny, kiedy jeszcze uczniowie uczyli się łaciny (dostał kopa w sempiternę).

***

Przykłady użycia:

"Mam cię w dupie!" (z pewnego znanego filmu),

„Trochę z niego dupa” (dowcipny komentarz na forum związanym z pewnym aktorem),

"Ale z ciebie dupa", czyli komplementy nastolatków.

***

Źródła:

Słowniki etymologiczne Borysia, Brücknera, Bańkowskiego,

Słownik eufemizmów, o którym pisałam tutaj,

„Słownik języka polskiego” PWN,

„Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny”, red. S. Bąba, J. Liberek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

"Słownik polszczyzny potocznej",

"Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów".

„Słownik gwar przestępczych”,

hasło z Wikisłownika,

językoznawczy blog Kasi.

Słownik inwektyw: dureń i durak

Czytając ten wpis, dowiecie się, dlaczego zakochani durnieją i co ma z tym wspólnego pewna trucizna. Zapraszam na kolejną odsłonę Słownika inwektyw, poświęconemu słowu "dureń".

Najpierw definicja.

Obecnie „dur” jest terminem medycznym. Ta ostra choroba zakaźna objawia się gorączką, zamroczeniem umysłu, obłędem, odurzeniem. Znana również jako tyfus, dur brzuszny, dur plamisty czy też dur powrotny.

Ale ten termin oznaczał też dawniej głupotę, zapewne dlatego, że pacjent chorujący na dur, czyli odurzony, zachowywał się nieracjonalnie, nielogicznie, jak szalony. Znalazłam też informację, że dawniej durem nazywano truciznę wywołującą odurzenie, obłęd.

W dialektach słowo „dur” oznacza upór, krnąbrność; głupotę, niedorzeczność, fanaberie, szaleństwo, łobuzerstwo. Ukraińskie dur ma trochę inny zestaw znaczeń – zamroczenie, odurzenie, kaprysy, fochy, figle.

Czy dureń jest wściekły?

Słowo „dur” do polszczyzny przeszło prawdopodobnie z rosyjskiego i ukraińskiego, przy czym znane i używane jest także w innych językach słowiańskich. Durný pierwotnie oznaczało mniej więcej: płoszący się, lękliwy, gniewny, skłonny do gniewu, głupi. Ruskie durnój (akcent na ostatnią sylabę) to inaczej zły, niedobry, wulgarny, naganny, karygodny, brzydki, wstrętny. Znaczenie potoczne i przyjęte w dialektach obejmuje jeszcze inne negatywne aspekty: głupi, przygłupi; szalony, wściekły, chory, dziki, nieokiełznany; zepsuty, zatęchły, stary, zniszczony.

Kilka słów o etymologii: prasłowiańska zrekonstruowana forma *durь pochodzi z praindoeuropejskiego *dheṷ-r i oznacza szał, krnąbrność, upór. Prasłowiański przymiotnik *durьnъ analogicznie określa coś burzącego się, wzburzonego, pobudzonego, otumanionego czymś, gniewnego, wściekłego, szalonego. Od XVI w. w języku polskim funkcjonuje przymiotnik „durny”, czyli niemądry, nierozsądny, głupi, szalony.

Zdurniał, odurzył się czy zadurzył?

Jest wiele innych form pochodzących od „duru”. Przede wszystkim rzeczowniki „dureń”, „durak”, „durnota”, przymiotniki „durny” i „durnowaty” (czyli głupawy, jak odurzony). Ale jest też w polszczyźnie dawnej i współczesnej moc czasowników. Przypatrzmy się zatem:

durnieć – stawać się głupim, głupieć, tracić sprawność umysłową i równowagę psychiczną;

durzyć – wprowadzać w błąd, oszukiwać, zwodzić, tumanić, oszałamiać; w dialektach oznacza: judzić, podjudzać (np. podhalańskie zdanie „Psy durzą” znaczy, że dokuczają szczekaniem);

durzyć się – oszukiwać się, tumanić się, mamić się, zwodzić, zawracać głowę, kochać się w kimś; stąd zadurzyć się, które przecież oznacza zakochać się, zawrócić sobie kimś głowę;

odurzyć się – spowodować utratę świadomości, niewrażliwość na ból, zamroczyć się;

durować (dawny czasownik, używany w XVI w.) – nie być przy zdrowych zmysłach, hulać, szaleć, dokazywać, mieć fantazję; być hardym, zuchwałym, pysznić się;

durzeć (dawny czasownik, używany w XVIII w.) – tracić świadomość, wpadać w osłupienie.

Zatem dureń zachowuje się jak szalony, niespełna rozumu, jest oszołomiony i nie do poskromienia. Przynajmniej takie odcienie znaczeniowe tutaj można zauważyć. Dzisiaj dureń (a także durak) to po prostu ktoś głupi. Lekceważąco mówi się tak o mężczyźnie bezmyślnym, ograniczonym umysłowo, nienteligentnym.

Ciekawostka: słowo „dureń” oznacza zarówno głupca, jak i grę w karty.

Przykłady użycia:

Awantura w sądzie: „ty durniu”,

pytanie retoryczne "Gdzie ty durniu się w ogóle pakujesz?"

"Ja kudłaty, durnowaty", czyli stałe powiedzonko pewnego diabła z filmu familijnego (sic!).

Źródła:

jak zwykle korzystałam ze stałego zestawu słowników etymologicznych: Borysia, Brücknera, Długosz-Kurczabowej oraz Bańkowskiego, a także ze "Słownika polszczyzny potocznej" Anusiewicza i Skawińskiego.

***

Następny odcinek w całości poświęcony będzie słowu „dupa” oraz jego derywatom, czyli wyrazom od niego pochodzącym. Obraźliwego materiału jest bez liku. Już zacieram ręce, kwapiąc się do pracy!